Det går godt for Maskinfabrikken Esko i Aalborg, som har fordoblet omsetningen siden 2011. Samtidig er personalet vokst til 21 medarbeidere som arbeider i to arbeidsskift. For å skape plass til videre vekst har bedriften i den senere tid sett på løsninger rundt det å få roboter inn i produksjonen. Valget ble en nøkkelferdig løsning fra Flextek i form av en avansert robotcelle, som er klar i mai. Den er basert på et Okuma Multus U4000 Multitasking CNC-senter til 5-akset samtidig maskinering, med en 6-akset Motoman-robot som håndlanger. Samarbeidet mellom maskiner og robot koordineres av Okuma-styringen CNC OSP 300 med dansk dialog. «Våre maskiner har en høy grad av automasjon. Men vi har aldri før hat roboter i produksjonen. Derfor har vi valgt en sikker løsning, hvor vi samtidig får større kapasitet på 5-akset maskinering,» sier medeier Samuel Rønn, og tilføyer: «Vi har meget store forventninger til å få roboter inn i produksjonen vår. Det betyr mye for vår fremtidige konkurranseevne. Nå er døren åpnet for roboter, og den neste kan snart bli en realitet her hos oss.»

Også et dreiesenter

Sammen med det 5-aksede CNC-senter har den nordjyske underleverandøren også fått levert en Okuma LB 3000 CNC-dreiebenk med Y-akse og motspindel av Flextek. De to maskinene ankom i februar og begge er forberedt til å samkjøre med roboter. Siden mars har de produsert arbeidsstykker som ble håndtert manuelt. «Vi har valgt en løsning i to trinn, hvor kun maskinene ble levert i første omgang. Dette er for å bli kjent med dem og utføre tilhørende opplæring. Deretter ble roboten i mai etterinstallert ved CNC-senteret. Dermed tar vi tingene trinn for trinn, og det fungerer veldig bra,» sier Samuel Rønn. Etter planen skal robotcellen med det 5-aksede CNC-senteret holdes kjørende så mye som mulig inn i døgnets ubemannede timer. Forventningen er at robotcellen kan holdes i drift i opptil fem av døgnets ubemannede timer hos den nordjyske underleverandøren.

80 verktøysplasser

For å kunne utføre et bredt spenn av arbeidsoppgaver ved ubemannet drift har CNC-senteret to verktøysmagasiner med plass til i alt 80 verktøy. Samtidig har maskinen en kraftig og robust konstruksjon, som sammen med 5-akset maskinering skaper optimale betingelser for å maskinere høypresise arbeidsstykker. «Den virkelig store fordelen ved 5-akset maskinering er at et arbeidsstykke kan ferdigstilles i en og samme oppspenning. Det sparer tid og samtidig unngår man feilene som kan oppstå når et arbeidsstykke skal maskineres i flere oppspenninger,» forteller Samuel Rønn. Bedriften er underleverandør til maskinbyggere, næringsmiddelindustrien, motorprodusenter, offshore-industri og andre bransjer. Rundt 20 prosent av omsetningen kommer fra eksport til Norge. Fremgangen hos Esko skyldes særlig at bedriften har vokst sammen med sine kunder. Men også at det er kommet til nye kunder i den senere tid.