Prosess Industri sin opplevelse av samarbeidet med Maskinfabrikken Esko

Vi har etterhvert utfordret Esko innenfor mange ulike områder. Det være seg hasteleveringer eller kompliserte arbeidsstykker. Avstanden mellom Danmark og Norge betyr ingenting i forhold til leveringstidene. Esko tar initiativ til et godt, fleksibelt og konstruktivt samarbeid, hvor utfordringene løses etter hvert som de oppstår.

Brian Søe Valde, Prosjektansvarlig

Konkrete resultater for Prosess Industri

  • Bedre planlegging av egen produksjon og disponering av medarbeidere gir best mulig resultat
  • Ingen ventetid – levering til riktig tiden gjør at vi alltid kan sikre at vår egen produksjon utnyttes best mulig
  • Løpende dialog omkring konstruksjon av arbeidsstykker / besparelse av interne ressurser samt minimering av feil

Kort om Prosess Industri

Prosess Industri AS har spesialisert seg på utstyr til saltfisk-/klippfiskindustrien. I tillegg til at firmaet siden starten i 1994 har bygd opp en betydelig spesialkompetanse på dette området, leverer Prosess Industri også produkter og tjenester til annen sjømat- og næringsmiddelindustri. Prosess Industris virksomhet inkluderer design og leveranse av komplette produksjonslinjer, som i samarbeid med kunden tilpasses ønsket produksjonsprosess og tilgjengelige produksjonslokaler.

Våre produkter baseres i stor grad på egenutviklede og delvis patenterte løsninger, med spesiell fokus på effektiv og skånsom råstoffbehandling og sluttproduktets kvalitet.