vtc82030 Maskinfabrikken Esko har utvidet maskinparken i bearbeidingssenteret. Fabrikken har investert i en større CNC-freser som kan bearbeide emner på opptil 3 m i lengde og 820 x 800 mm i høyde og bredde. Til nå har vi vært begrenset ti 1,3 m i lengde og 700 x 700 mm i høyde og bredde. «Dette er en betydelig investering for oss, men etter gjentatte forespørsler fra kundene våre om å bearbeide større emner, har vi tatt investeringsbeslutningen. Det er derfor med stolthet vi nå tilbyr en løsning som betyr at vi kan ta hånd om enda flere av kundenes oppgaver» sa direktør Søren Esko Nielsen. Investeringen i en bredere maskinpark gir samtidig økt kapasitet, også for bearbeiding av mindre emner, og jevnt over større fleksibilitet, noe alle Eskos kunder får glede av.  

One Stop Shop

Med Maskinfabrikken Esko som leverandør trenger du alltid bare å ringe til ett sted. Så tar Esko seg av hele leveransen, kontakten med eventuelle underleverandører samt logistikken rundt lager og levering. Maskinfabrikken Eskos leveranse er et viktig ledd i verdikjeden til virksomheten din, og vi fokuserer på at våre tjenester skal tilføre maksimal verdi til din bedrift. Maskinfabrikken Esko garanterer:
  • stor leveringssikkerhet
  • høy kvalitet
  • profesjonell rådgivning
  • konkurransedyktig pris
 

Det er lett å handle med Esko

«Vi kjenner bransjene som vi leverer maskiner og komponenter til. Arbeidsgang, kvalitets- og miljøkrav, og andre særlige forhold som vi tar hensyn til i det daglige samarbeidet. Det skal være lett å handle med oss. Du har kun én kontaktperson, og vi er med deg hele veien fra design og konstruksjon til materialeinnkjøp, bearbeidelse, montering og kvalitetskontroll,» uttalte Søren Esko Nielsen. En samarbeidsavtale med Maskinfabrikken Esko gjør hverdagen enklere og optimerer verdikjeden din. Vi har egen konstruktør, og kan derfor bidra allerede i design- og konstruksjonsfasen, og under produktutvikling. Ved maskinhavari kan fabrikken i løpet av få timer lage en produksjonstegning og fremstille en spesifikk reservedel.