DU KAN MED FORDEL OUTSOURCE

Frigjør kapasitet i din produksjon!

Kontakt oss

  Vil du høre mer? Ring nå på+45 9818 0591

  Maskinfabrikken Esko bearbeider de fleste materialer – dreiing, fresing, skjæring, overflatebehandling, CNC-maskinering samt sveising. Vi hjelper også med montering, reparasjoner og serviceoppgaver.

  Vi har egen konstruktør, og kan derfor bidra allerede i design- og konstruksjonsfasen. Ved maskinhavari kan vi i løpet av få timer lage en produksjonstegning og fremstille en spesifikk reservedel.

  Vår maskinpark oppdateres løpende med den nyeste teknologi innen dreieteknikk, bla. CNC-dreining, CNC-fresing, sporstikk og annen maskinbearbeidelse.

  Du kan med fordel outsource produksjonen av komponenter, lager og logistikk til Maskinfabrikken Esko. Med oss som samarbeidspartner oppnår du følgende fordeler:

  • Frigjør kapasitet i din produksjon
  • Muliggjør økt produksjon uten investering i bygninger, anlegg og medarbeidere
  • Fleksibilitet, mulighet for å skalere opp og ned med kort varsel
  • Faste omkostninger blir variable
  • Mindre kapitalbinding i lager av råvarer og halvfabrikat
  • Aktiv rådgivning om produktoptimering og omkostningsreduksjon

  Materialer

  Vi arbeider med alle typer materialer og har de fleste på lager, slik at vi kan starte en arbeidsoppgave raskest mulig.

  Stål – rustfritt stål – aluminium – messing – kobber – andre metaller og legeringer – plast

  Sammen med våre materialleverandører sikrer vi at råmaterialet lever opp til dine spesifikasjoner – hver gang. Vi sikrer sporbarhet og kan levere med materialsertifikater, hvis dette ønskes.