KVALITETSKONTROLL OG PRESISJON

Vi går ikke på kompromiss!

Kontakt oss straks

Få profesjonell rådgivning, ring nå på+45 9818 0591

Maskinfabrikken Esko produserer kundespesifikke komponenter og maskindeler samt utfører montering, reparasjoner og service på anlegg innen en rekke ulike bransjer. Vi har en omfattende og moderne maskinpark, og kan dermed utføre de fleste prosesser hos oss. Med 15 forskjellige maskineringssentre og 25 medarbeidere, hvor noen har opptil 35 års ansiennitet, fordelt på to skift, har vi både stor kapasitet og godt fleksibilitet til også å påta oss akutte oppgaver. I tillegg har vi en håndfull faste underleverandører som lever opp til de samme strenge kvalitetskravene som vi selv arbeider etter.

Nyheter fra Esko

ISO 9001-sertifisering

Maskinfabrikken Esko A/S har fått ISO 9001-sertifiseringen sin oppgradert til versjon 2015. Den eksterne revisjonen ble gjennomført til alles tilfredshet.

Kundene sier

Vi har etterhvert utfordret Esko innenfor mange ulike områder. Det være seg hasteleveringer eller kompliserte arbeidsstykker. Avstanden mellom Danmark og Norge betyr ingenting i forhold til leveringstidene. Esko tar initiativ til et godt, fleksibelt og konstruktivt samarbeid, hvor utfordringene løses etter hvert som de oppstår.

Brian Søe Valde, Prosjektansvarlig, Prosess Industri

Høy kvalitet og levering til avtalt tid er og vil være de viktigste parametrene for oss. Esko har gjennom flere år vært vår samarbeidspartner og har alltid vært meget flinke til å imøtekomme våre behov – selv på kort varsel. Det er meget viktig for oss at avtaler overholdes, og vår erfaring er at Esko alltid overholder sine avtaler og at vi kan regne med at leveransen passer perfekt. Vi kan dreie og frese til egen bruk, men er ellers avhengig av en god og pålitelig leverandør av arbeidsstykker. Vi gir Esko våre beste anbefalinger.

Bjarne Pedersen, Produksjonsleder, Øsløs