Velkommen til Maskinfabrikken Esko A/S

Kontakt oss på skjema

  Få profesjonell rådgivning, ring nå på+45 9818 0591

  Maskinfabrikken Esko produserer kundespesifikke komponenter og maskindeler. Vi utfører også montasje, reparasjoner og service på anlegg innenfor en rekke bransjer.

  Vi har en omfattende og moderne maskinpark, så vi utfører de fleste prosesser på egen fabrikk. Vi har 15 forskjellige bearbeidingssentre og 25 ansatte. Vi har ansatte med opptil 35 års erfaring, fordelt på to skift. På denne måten har vi stor kapasitet og fleksibilitet til å håndtere akutte oppgaver. Dessuten har vi en håndfull faste underleverandører, som lever opp til de samme strenge kvalitetskrav som vi jobber etter.

  Maskinfabrikken Esko AS er spesialister i bearbeiding av emner i:

  • Rustfritt stål
  • Stål
  • Jern
  • Aluminium
  • Messing
  • Kobber
  • Øvrige metall og legeringer
  • Plast

  De emner vi fremstiller har en ensartet kvalitet med stor nøyaktighet og presisjon.

  Vi råder over moderne CNC-maskiner på vårt maskinverksted. Vi har også et smedverksted med erfarne og dyktige medarbeidere.

  2023 – vekst og lærlinger i takt med den grønne omstillingen

  2023

  Vårt fokus i 2023 er på fortsatt vekst og utvikling av våre maskiner og vår kompetanse i godt selskap og i takt med den grønne omstillingen, inkludert sortering og gjenvinning av avfall. I år fortsetter vi å jobbe fokusert med målet om å ta vår tur når det gjelder opplæring av nye industriteknikere. Dels fordi vi i bransjen i Danmark har stor mangel på dyktige industrifolk, men også fordi vår erfaring er at lærlinger gir den «friske pusten» som holder oss på sporet når det gjelder den nyeste kunnskapen innenfor vårt fag.

  Maskinfabrikken Esko har ekspertise innenfor følgende bransjer:

  • Maritim/offshore
  • Sement og betong
  • Kjøleanlegg
  • Entreprenørmaskiner og hydralikkdeler
  • Møbler
  • Spesialmaskiner
  • Matvareindustri
  • Tekstil
  • Grafisk

  Nyheter fra Esko

  Nyt maskinindkøb

  Der er gang i "butikken" hos os. Vi har derfor gjort endnu et maskinkøb, denne gang en drejebænk, nærmere betegnet en OkumaLT3000 EX 2T2MY.   Kort fortalt er drejebænken en [...]

  Kunder sier

  Vi har etterhvert utfordret Esko innenfor mange ulike områder. Det være seg hasteleveringer eller kompliserte arbeidsstykker. Avstanden mellom Danmark og Norge betyr ingenting i forhold til leveringstidene. Esko tar initiativ til et godt, fleksibelt og konstruktivt samarbeid, hvor utfordringene løses etter hvert som de oppstår.
  Brian Søe Valde, Prosjektansvarlig, Prosess Industri
  Høy kvalitet og levering til avtalt tid er og vil være de viktigste parametrene for oss. Esko har gjennom flere år vært vår samarbeidspartner og har alltid vært meget flinke til å imøtekomme våre behov – selv på kort varsel. Det er meget viktig for oss at avtaler overholdes, og vår erfaring er at Esko alltid overholder sine avtaler og at vi kan regne med at leveransen passer perfekt. Vi kan dreie og frese til egen bruk, men er ellers avhengig av en god og pålitelig leverandør av arbeidsstykker. Vi gir Esko våre beste anbefalinger.
  Bjarne Pedersen, Produksjonsleder, Oslos Denmark