KVALITETSKONTROLL OG PRESISJON

Velkommen til vores Youtubekanal.

Kontakt oss på skjema

  Få profesjonell rådgivning, ring nå på+45 9818 0591

  Maskinfabrikken Esko produserer kundespesifikke komponenter og maskindeler. Vi utfører også montasje, reparasjoner og service på anlegg innenfor en rekke bransjer.

  Vi har en omfattende og moderne maskinpark, så vi utfører de fleste prosesser på egen fabrikk. Vi har 15 forskjellige bearbeidingssentre og 25 ansatte. Vi har ansatte med opptil 35 års erfaring, fordelt på to skift. På denne måten har vi stor kapasitet og fleksibilitet til å håndtere akutte oppgaver. Dessuten har vi en håndfull faste underleverandører, som lever opp til de samme strenge kvalitetskrav som vi jobber etter.

   

   

   

   

  Maskinfabrikken Esko AS er spesialister i bearbeiding av emner i:

  • Rustfritt stål
  • Stål
  • Jern
  • Aluminium
  • Messing
  • Kobber
  • Øvrige metall og legeringer
  • Plast

  De emner vi fremstiller har en ensartet kvalitet med stor nøyaktighet og presisjon.

  Vi råder over moderne CNC-maskiner på vårt maskinverksted. Vi har også et smedverksted med erfarne og dyktige medarbeidere.

  Vi vil være grønne

  Esko flyttet høsten 2019 til ny og større fabrikk i Støvring.

  Under konstruksjon av vårt nye bygg besluttet vi oss for å tenke miljøbevisst og få energibesparelser i den nye fabrikken.

  Resultat har blitt:

  • En helt ny varmeinstallasjon på verkstedene bestående av fyring med gass og ti blåsere, som har ført til et mindre forbruk på gass og elektrisk.
  • All elektrisk installasjon er byttet ut i hallene og alle lysarmaturer er LED-lys.
  • Et helt nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning er montert. Dette gjør at vi bruker mindre varme og energi enn på vårt gamle system.
  • Trykkluftkompressor, lufttank og rørsystemer er skiftet ut, og trykket er skrudd ned til minimum. Dette er besparende på elektrisk forbruk.
  • Portene våre har blitt skiftet ut med elektrisk heis og fjernbetjening i truckene. Dette gir en bedre mulighet for å holde portene lukket om vinteren.
  • Vi gjenbruker stort sett all emballasje som kommer inn fra våre underleverandører. Plast/papp blir lagret og senere brukt til vår pakking. Dette fører til at vi har begrenset innkjøp på plast og innkjøp er nesten bare papp i dag.

  • På kontorene er all elektrisk installasjon byttet ut med LED-lys, som regulerer seg selv på dagtid, og slukkes på kveldstid.
  • Alle varmeinstallasjoner er byttet ut med moderne gassfyring.
  • Alt vårt avfall blir sortert i ulike deler, for å få mest ut av avfallet. Dette gir en mye bedre utnyttelse av de forskjellige ståltypene. Dette gir oss en god pris på stålavfallet, men er også miljøvennlig.
  • Vi har skiftet til en lokal distributør for afhentning af oliekemikalieaffald for at mindske transporten. Ligeledes har vi skiftet nogle leverandører ud til lokale for at spare transport.

  Visste du at:

  • Stål (metaller) er et grønt produkt, så viss den produseres og brukes riktig, så er det ingen reelle alternativer som er like god?
  • Stål kan gjenbrukes uendelig uten at det blir dårligere, og minst 73% av stål gjenbrukes.

  Maskinfabrikken Esko har ekspertise innenfor følgende bransjer:

  • Maritim/offshore
  • Sement og betong
  • Kjøleanlegg
  • Entreprenørmaskiner og hydralikkdeler
  • Møbler
  • Spesialmaskiner
  • Matvareindustri
  • Tekstil
  • Grafisk

  Nyheter fra Esko

  Nyt maskinindkøb

  Der er gang i "butikken" hos os. Vi har derfor gjort endnu et maskinkøb, denne gang en drejebænk, nærmere betegnet en OkumaLT3000 EX 2T2MY.   Kort fortalt er drejebænken en [...]

  Kunder sier

  Høy kvalitet og levering til avtalt tid er og vil være de viktigste parametrene for oss. Esko har gjennom flere år vært vår samarbeidspartner og har alltid vært meget flinke til å imøtekomme våre behov – selv på kort varsel. Det er meget viktig for oss at avtaler overholdes, og vår erfaring er at Esko alltid overholder sine avtaler og at vi kan regne med at leveransen passer perfekt. Vi kan dreie og frese til egen bruk, men er ellers avhengig av en god og pålitelig leverandør av arbeidsstykker. Vi gir Esko våre beste anbefalinger.
  Bjarne Pedersen, Produksjonsleder, Oslos Denmark
  Vi har etterhvert utfordret Esko innenfor mange ulike områder. Det være seg hasteleveringer eller kompliserte arbeidsstykker. Avstanden mellom Danmark og Norge betyr ingenting i forhold til leveringstidene. Esko tar initiativ til et godt, fleksibelt og konstruktivt samarbeid, hvor utfordringene løses etter hvert som de oppstår.
  Brian Søe Valde, Prosjektansvarlig, Prosess Industri